We zijn een kleine maar actieve Christelijke gemeente. Hieronder staat een opsomming van een aantal activiteiten:

2x in de week wordt er gepredikt (vrijdag en zondag)

elke zondag is er ook zondagsschool voor kinderen van 4 à 5 t/m 11 jaar

4x per jaar wordt voor de oudere jeugd (12+ tot ongeveer 30 jaar) i.s.m. een tweetal andere gemeenten een jeugdweekend georganiseerd

eens per maand wordt voor de eigen oudere jeugd (12+) bij één van de jeugdleiders Bijbelse thema”s besproken, en wordt er ook geregeld iets sportiefs ondernomen met hen

meerdere malen per jaar worden gastpredikers uitgenodigd

eens per jaar wordt er een eigen gemeenteweekend georganiseerd waarbij gastpredikers uitgenodigd zijn

geregeld worden er bijdrages geleverd aan zendingswerk