Activiteiten overzicht

Samenvatting

Elke zondag, bij voldoende aanwezigheid, organiseren wij ook zondagsschool voor kinderen van 4 à 5 t/m 11 jaar.
Verder worden er 4x per jaar voor de oudere jeugd (12+ tot ongeveer 30 jaar) i.s.m. een tweetal andere gemeenten een jeugdweekend georganiseerd.
Tevens wordt eens per maand voor de eigen oudere jeugd (12+) bij één van de jeugdleiders Bijbelse thema’s besproken, en wordt er ook geregeld iets sportiefs ondernomen met hen.
Eens per maand wordt voor de eigen oudere jeugd een filmavond georganiseerd over een Bijbels thema.
Meerdere malen per jaar worden gastpredikers uitgenodigd.
Eens per jaar wordt er een eigen gemeenteweekend georganiseerd waarbij gastpredikers uitgenodigd zijn.
Geregeld worden er bijdrages geleverd aan zendingswerk.

Kijk ook even in onze agenda