Wie zijn wij?

Verlangt u, net als wij, naar een persoonlijke relatie met onze Verlosser, Jezus Christus? Wilt u Hem volgen met de Bijbel als dagelijkse leidraad en richtsnoer? U bent van harte welkom in de Christelijke gemeente Shalom in Waddinxveen waar wij samenkomen om te luisteren naar de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en om Hem te prijzen en te aanbidden. In onze jonge gemeente aan de C. Huygenslaan 2 (voormalig buurtcentrum ”De Boog”) zijn een paar predikanten actief die afwisselend de bediening van het Woord op zich nemen. Daarnaast verwelkomen wij regelmatig gastpredikers uit binnen- en buitenland om het Woord te brengen.

Pastor: Ab de Kogel

Co-pastor: Stefan de Kogel

Wat geloven wij?

Om een kort en krachtig antwoord te geven: De Bijbel, het geopenbaarde Woord van God voor de dag waar we in leven: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God (Joh.1:1), en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, èn: Jezus Christus, Dezelfde Gisteren, vandaag en voor immer (Heb 13:8). De Bijbel is Gods Woord. Zijn Woord is onfeilbaar. Daarom neem je er niets van af en voeg je ook niets toe. Door Zijn Woord in vervulling te laten gaan, verklaart Hij Zijn Woord. Met het bezoeken van kerkdiensten, te bidden, te aanbidden, predikingen te lezen en te beluisteren plus Bijbelstudie openbaart God Zijn Woord ook aan u. Hij wil graag dat u zich openstelt voor Hem. Zo bouwt u aan een persoonlijke relatie met God. De tijd dat Jezus terugkeert op aarde is nabij. Profetieën uit de Bijbel zijn al in vervulling gegaan. Maar ook in onze tijd zijn vele tekenen te vinden die wijzen op het einde der tijden. Door u toe te wijden aan God en Zijn Woord kunnen deze geheimenissen u worden geopenbaard. Wandel – samen met ons – met Hem en bereid u voor op een eeuwig leven.

Voor meer achtergrond over wat wij geloven, zie ook www.deboodschap.org.