Op de vrijdagen (19:30u, vanaf 19:00u stille tijd) en

op de zondagen (10:30u, vanaf 10:00u stille tijd)

houden we kerkdiensten in de C. Huygenslaan 2 te Waddinxveen.

We gladly translate the sermon in English if Dutch is not understood.